woensdag 16 november 2016

Nienke naar de haaien

Vandaag vertrekt Nienke uit klas H4C om een droomreis te maken: 6 weken met een fantastisch Tallship de Atlantische oceaan over.
Via de site waar alle vierdeklassers hun werk presenteren kun je doorklikken naar haar eigen blog.
Deze zomer schreef het Brabants Dagblad al een mooi stuk over haar plannen, dat lees je hier.
Daar kun je niet echt vaak nieuws verwachten want op de oceaan is geen wifi. WAT???? Nee, geen wifi. En nou we het er toch over hebben: ook geen ander bereik. Dat maakt Nienke natuurlijk helemaal een held.
Maar goed: loopt ze een haven binnen, dan kunnen we nieuws verwachten.
Nienke, behouden vaart!

donderdag 6 oktober 2016

Leerlingenbestuur aan de slag

Vorig jaar hebben we een officieel leerlingenbestuur gekozen. Jammer genoeg zijn nog niet alle jaarlagen vertegenwoordigd, maar daar brengen we in november verandering in. Dan komen er nieuwe verkiezingen en hopen we tweede- en vierdeklassers aan te trekken.
Dave, Chimera, Lotte en Mabel (vlnr) kun jij altijd aanspreken als vindt dat er ergens op school iets beter kan. In de les of buiten de les, zij kaarten alle knelpunten aan. Maar ook als je goede ideeën hebt om onze havo a better place te maken: Spreek deze leerlingen aan en er wordt serieus werk van gemaakt.
We zijn nu bezig met het maken van een leerlingenstatuut (een reglement) speciaal voor de havo. Ook organiseren we de nieuwe verkiezingen en willen we een Open Podium mogelijk maken (wil jij hieraan meedoen of aan de organisatie of techniek bijdragen, laat van je horen).
Ik (Michel) mag de begeleider van dit kwartet zijn en we werken lekker samen.
O ja: met algemene stemmen is Mabel door het leerlingenbestuur gekozen als voorzitter. En de eerste vergadering die zij leidde was meteen strak: "Jongens, we moeten niet afdwalen, blijf bij het onderwerp." Klasse.

Veel succes

dinsdag 20 september 2016

E.T. phone home. Luchtfietserij op het Odulphus

En weer werd ons schooltje gebruikt voor het fotogenieke plaatje. Deze keer had de Fietstelweek ons gevonden en mochten -na de wethouder, dat dan weer wel- leerlingen en leraren luchtfietsen. De enige leraar die dat durfde was Maaike van der Bruggen (lerares wiskunde). Applausje!

zaterdag 10 september 2016

Toetsing en cijfers vanaf 2016

Voorgeschiedenis
De afgelopen jaren hebben we op verschillende manieren met cijfers, toetsen en rapportpunten gewerkt.
·         We werken al een paar jaar met het ‘havopunt’. Niet iedereen werkt hier naar tevredenheid mee. Omdat we het niet voor elkaar krijgen om er allemaal op dezelfde manier mee te werken, hebben leerlingen en ouders hier geen echt houvast aan.
·         We hebben de wegingen in Magister weggelaten, een overgangsmaatregel naar een meer formatieve manier van tegen toetsing aankijken: niks telt mee, alles telt mee.
·         We hebben een periode geëxperimenteerd met toetsen die niet opgegeven werden,
·         We werken nu met een toetsschema waarin 3 vakken per week een toets mogen geven. Deze wordt opgegeven, leerlingen kunnen zich voorbereiden.

Uitgangspunten

1.       Toetsing heeft 2 hoofddoelen:
a.       De leraar krijgt informatie over de kwaliteit van zijn onderwijs: hebben de leerlingen geleerd wat hij ze wilde leren/ wat hij wilde dat ze zouden leren.
b.      Leerlingen krijgen inzicht in de mate waarin ze iets beheersen. Daaruit kunnen leerlingen ook conclusies trekken over aanleg, interesse en inzet.
2.      We gaan door met het toetsrooster: per week mogen 3 vakken een toets opgeven (zie ook verderop bij Resultaten vastleggen)
3.       We werken formatief. Een onvoldoende gemaakte toets is nooit eindpunt van onderwijs, uiteindelijk moet iedereen alles voldoende beheersen, een onvoldoende kun je niet compenseren met een andere voldoende binnen dat vak.
4.       We geven onze leerlingen duidelijke doelstellingen die zij controleerbaar kunnen halen.
5.       Rapportage moet inhoudelijke duidelijkheid geven aan leerlingen, leraren en ouders. Een getal heeft het voordeel dat je snel ziet waar problemen zijn. Voor alle betrokkenen moet inzichtelijk zijn wat de inhoud achter dat cijfer is.
6.       Duidelijk is dat we niet terug willen naar het oude systeem waarin de toetsweken scherprechter werden over succes of falen. We blijven vasthouden aan niet-doubleren, dus falen is geen optie.

Uitwerking

Formatief lesgeven

Zo vaak als maar mogelijk/functioneel is geeft de leraar leerlingen de kans om te checken of zij begrijpen waar het om gaat, of zij de stof beheersen, of zij zelfstandig denkstappen kunnen maken. (Check For Understanding, CFU)

Resultaten vastleggen

Appreci8

Samen met Harris Software ontwikkelen we het programma Appreci8, waarin we leerlingen wat breder kunnen waarderen dan alleen met cijfers. Beoordelingen krijgen hierdoor meer inhoud. Ook moet het voor leerlingen mogelijk worden om zichzelf te beoordelen, daartoe moeten wij leerlingen heldere doelen geven. Nu pilotten, in 2016-2017 gaan we dit breder uitrollen.

Cijfers zonder weging

Wat je kunt vastleggen, leg je vast. Iedere prestatie is er een. Toetsing is informatie verzamelen. Cijfers noteren we in Magister, zonder weging.

Cijfers met weging: absolverend toetsen / dossiervorming

Het havopunt gaat gevuld worden met beoordelingen die ertoe doen. De toetsen die een leraar mag geven volgens het toetsrooster krijgen in principe een weging. In plaats van zo’n toets mag de leraar ook een beoordeling van een ontwikkeldossier (bijvoorbeeld schrijfvaardigheid) opnemen met weging . Aan het eind van een schooljaar heeft een leraar alles wat hij voor zijn vak belangrijk vindt minstens een keer beoordeeld met een absolverende toets of middels het beoordelen van een ontwikkeldossier.
Ook deze toetsen houden hun formatieve waarde: een onvoldoende betekent dat er nog stevig geleerd moet worden. Een onvoldoende mag niet blijven staan.
Op deze manier toetsing integreren in het onderwijs geeft de voordelen:
·         Je kunt een onderwerp echt afsluiten.
·         Je kunt een onderwerp/vaardigheid gewicht geven.
·         Je laat leerlingen ook eens zelfstandig naar een toetsmoment werken.

Het havopunt blijft voorlopig bestaan. Vanaf oktober staat in deze kolom een prognosecijfer; je leraar verwacht dat -als jij zó doorwerkt- dit je eindrapportpunt zal zijn.
We streven ernaar dat dat samenvalt met het gemiddelde van de gewogen cijfers, maar het havopunt dat de leraar je geeft (die dan ook je niet-gewogen toetsen, opmerkingen en vragen in de klas kan meenemen) is doorslaggevend.

Bovenbouw, PTA

Nu het jaarcijfer in klas 4 havo een schoolexamencijfer in klas 5 havo wordt, kunnen we deze manier van cijfergeving direct doortrekken naar de bovenbouw.

Groot voordeel ten opzichte van het huidige systeem is dat je deze weging overeen kunt laten komen met de weging in het examenjaar; leerlingen hebben zo een prima beeld van hun capaciteiten.
De talen bijvoorbeeld kunnen nu alle domeinen (leesvaardigheid, schrijfvaardigheid, spreekvaardigheid, luistervaardigheid, literaire ontwikkeling) meenemen in het jaarcijfer, op dezelfde manier als de weging in het examenjaar zal zijn.

zondag 4 september 2016

Schoolspullen: Wat heb je nodig op de Odulphushavo?

De verplichte standaarduitrusting van een scholier in ons havogebouw is

 1. Chromebook
  Deze laptop moet 's morgens volledig opgeladen zijn, zodat je er een hele dag mee kunt werken. Is je Chromebook kapot, zorg dan direct voor vervanging (heb je via school de verzekering afgelsoten, dan kan dit via school). Je moet een werkend apparaat bij je hebben!
  Je kunt ook op je Chromebook je agenda bekijken en zelf bijhouden in Magister.
  LEES HIER MEER OVER HET GEBRUIK VAN JE CHROMEBOOK
 2. Je wachtwoorden
  Zorg ervoor dat je je wachtwoorden veilig beheert en dat je toegang hebt tot alle applicaties die je wilt/moet gebruiken.
 3. Oortjes/koptelefoon
  Splitter voor mini-jack
   (evt splitter)

  Regelmatig zul je filmpjes moeten bekijken. Vroeger moest dat klassikaal, maar omdat er nu binnen een klas mensen met verschillende taken bezig kunnen zijn, moet je ook de gelegenheid hebben om dat individueel te doen. Met een splitter voor mini-jack (zie afbeelding) kun je gemakkelijk in duo's kijken.
 4. Oordopjes
  Even geconcentreerd in je eentje werken? Maak het jezelf gemakkelijk en neem oordopjes mee als je moeite hebt om in het normale klassenwerkgeluid te werken.
 5. Werkschrift
  Sommige vakken werken met een eigen schrift (wiskunde bijvoorbeeld). Omdat je bij de meeste vakken ook op je laptop werkt, schrijf je niet zoveel in een schrift. Maar dat doe je wel. 
  Kies een stevig schrift als Werkschrift
  Daarom heb je altijd je Werkschrift bij je: in dit stevige schrift werk je voor alle vakken die geen eigen schrift hebben. Je werkt gewoon van links naar rechts, zodat je dingen op datum terug kunt zoeken. Noteer steeds vak en datum.
  Zo kun je bijvoorbeeld bij Nederlands snel even een zinnetje ontleden of brainstormen voor een schrijfopdracht, bij Frans kun je oefenen om woordjes te schrijven, je kunt tekeningen maken.
  Is een schrift vol, bewaar het en nummer je schriften.
  Leerlingen die met pen en papier aantekeningen maken, leren meer van een les dan leerlingen die dat op een laptop doen. Je kunt deze aantekeningen dan later verwerken in je chromebook. Weer een extra leermoment.
 6. Je schoolpas
  De kluisjes werken met een chip in je schoolpas. Omdat je altijd wel in je kluisje moet zijn, is de pas onmisbaar. 
 7. Schrijfwaren en zo
  We werken met de computer, maar we vragen je ook vaak om 'je klep dicht' te doen. Dan zijn pen en papier onmisbaar. Daarbij komt: je wilt handschrift natuurlijk leesbaar blijven gebruiken. Verschillende kleuren en om te schrijven en te markeren maken het feestelijk en overzichtelijk. Bij wis- en natuurkunde bijvoorbeeld is ook een potlood onmisbaar om je tekeningen secuur te maken.
  Denk ook aan een liniaal, een geodriehoek en eventueel een rekenmachine, hoewel je voor dat laatste natuurlijk ook een app op je Chromebook kunt installeren.
 8. Je boeken en schriften per vak
  Vaak kun je die in je kluisje bewaren. Zorg ervoor dat je je spullen bij het begin van de les al bij je hebt, het is niet de bedoeling dat je die dan nog moet gaan halen. Denk dus in de pauze na welke vakken je tot de volgende pauze hebt.
De volgende zaken zijn handig, niet verplicht:
 1. USB-stick
  Soms moet je printen. Dat kan (als we er verstandig mee om blijven gaan) gratis. Daartoe moet je je bestand als pdf op een USB-stick zetten.
 2. Papieren agenda
  Lekker als je dat lekker vindt, maar de Magisteragenda op je chromebook werkt ook prima.

zaterdag 23 juli 2016

Mooi jaartje

De eerste examenlichting, het nieuwe gebouw helemaal in bedrijf, het onderwijs dat steeds beter wordt, 2015-2016 was een mooi jaartje.
Inmiddels wordt ons havoconcept door heel Nederland (en daarbuiten; we hadden ook zelfs een Finse rector op bezoek) gevolgd. We hebben dit schooljaar zo'n 35 bezoeken gehad (leraren, schoolleiders, lerarenopleiders, bestuurders, politici, onderzoekers). Alle bezoekers kregen rondleidingen van leerlingen en een gesprek met conrector Jan en/of onderwijsontwikkelaar Michel en keer op keer kregen we te horen: "Is dit een havo? Hoe doen jullie dat?"
De sleutelwoorden zijn voor ons eigenaarschap en vertrouwen. Leerlingen zijn eigenaar van hun leren, leraren van hun onderwijs, en we werken samen aan een mooie toekomst voor beiden.
Daarbij is de schoolleiding (Jan) OOP en het OOP ook pedagogisch bekwaam.
Ik schat dat we nu op 40% van ons potentieel zitten (ik schatte 25% in 2015). We hebben nog massa's ontwikkelgebieden, maar we zijn met zijn allen volop in beweging.
Ook de landelijke onderwijspers bericht steeds vaker over de Odulphushavo. Het laatste blog over de Persoonlijke Ontwikkelpresentaties werd zelfs door Didactief overgenomen. Je leest het HIER.

Ik ben benieuwd welk percentage ik in 2017 uit mijn duim zuig. Maar nu eerst: VAKANTIE.

donderdag 21 juli 2016

Romeo and Juliet
Havo 3 heeft zich ook dit jaar gewaagd aan een toneelstuk van Shakespeare. Na als Havo 2 klas King Lear in 2015 te hebben gespeeld werd nu Romeo and Juliet voortreffelijk door de leerlingen opgevoerd. In slechts enkele weken tijd werd de originele film bekeken, werden de rollen verdeeld en tenslotte de tekst aangepast en van buiten geleerd. Havo 3 mag terecht trots zijn op het eindresultaat!

maandag 11 juli 2016

De POPs komen eraan

Aanstaande woensdag gaan we voor het eerst onze Persoonlijke OntwikkelPresentatie (POP) houden. Alle leerlingen van klas 2 en 3 presenteren wat zij het afgelopen jaar geleerd hebben en wat ze van plan zijn de komende jaren te gaan doen.
De afgelopen weken hebben zij zelf, met elkaar en met hun mentor hard gewerkt aan de inhoud.


We hebben deze presentaties in de volgende vorm gegoten:

 • 9:00 - 9:30 Voorbereiding Leerlingen komen naar school om hun eigen presentatie klaar te zetten. Ieder klas heeft een eigen ruimte (soms 2, klik onderaan dit bericht op Meer lezen) en je zoekt een eigen plaats om jouw materiaal mooi uit te stallen. Heb je tijdens je presentatie techniek nodig, test die dan nu. Heb je iets van internet nodig, zet dan dan klaar op je eigen laptop zodat je alleen maar even de snoer hoeft aan te sluiten.
 • 9:30 - 10:15 De POPmarkt
  Ouders, leraren en andere belangstellenden bezoeken de lokalen. Je neemt zelf ook de tijd om bij andere leerlingen te gaan kijken. Zorg ervoor dat je de helft van de tijd bij je eigen presentatieplek bent. Als jij bezoekers hebt, kun je je eigen verhaal (voor de individuele presentatie) oefenen.
 • 10:15 - 10:25 Pauze / Instructie
  In de aula krijg je van je mentor je persoonlijke rooster. Daarop zie je wanneer jij zelf je POP houdt en bij welke 3 andere kinderen jij gaat kijken en luisteren. Je gaat bij klasgenoten, jaargenoten en de meesten gaan ook bij een leerling uit een andere jaarlaag kijken.
 • 10:30 - 13:00 De POPs
  Iedere 10 minuten moet je ergens anders zijn, soms heb je 2 (sommige leerlingen zelfs 3) presentaties meteen achter elkaar; het is dus zaak om zo snel mogelijk van de ene naar de andere presentatie te komen. Iedereen heeft ook momenten waarop je niks te doen hebt. Kom dan naar de aula voor wat slappe klets en een lekker drankje.
  In de aula hangt het totale rooster. Je mag ook bij leerlingen gaan kijken die niet op jouw rooster staan, je bent daar dan extra publiek. Ook daar doe je je best om op tijd te zijn. Is iemand begonnen, dan mag je niet meer naar binnen.
 • 13:00 Afsluiting
  We sluiten met zijn allen af.
Heel veel succes met de laatste voorbereidingen en veel plezier.

HIERONDER (klik op Meer lezen) VIND JE WANNEER EN IN WELK LOKAAL JE ZELF JE POP HOUDT. 
OUDERS MOGEN BIJ DE POP VAN HUN EIGEN KIND AANWEZIG ZIJN. (En natuurlijk ook bij de markt van 9:30-10:15)

90 % ! APPLAUSJE VOOR JEZELF

Het kon niet uitblijven. Zoveel geïnvesteerd door onze leerlingen. Zoveel geïnvesteerd in leerlingen. We hebben van onze havo een leeromgeving gemaakt en het resultaat bleef niet uit. Schommelen de afgelopen jaren de landelijke havoresultaten rond de 87%, onze eerste lichting komt daar meteen al (weliswaar krap) bovenuit, terwijl er nog zoveel beter kan.

We zijn echt trots. Vier jaar geleden begonnen we met 60 tweedeklassers, met leraren die leren centraal stelden en niet de leerstof, met laptops (later vervangen door de soepeler werkende Chromebooks) en met de wil om van de havo een opleiding te maken waar je met plezier degelijk aan je toekomst werkt. Twee jaar geleden zijn we verhuisd naar ons eigen havogebouw, waar leerlingen en leraren samen werken aan hun ontwikkeling.
video
Dou'aa en Chris deden tijdens de diploma-uitreiking een woordje namens de leerlingen en raakten ons met: "Twee jaar geleden gingen we naar ons eigen havogebouw en alles veranderde. Je kon altijd alles vragen en je werd altijd verder geholpen."
Inmiddels dreigen we weer uit ons gebouw te groeien en moeten we volgend jaar gaan loten bij de toelating. Een luxeprobleem, daar gaan we even van genieten.

Gelukkig hebben we de foto's nog


In het Rood Wit Blauw je diploma op komen halen. Een beetje troost tijdens een EK zonder Nederland. Dames, bedankt!
Klik HIER voor alle foto's van de diploma-uitreiking.

woensdag 22 juni 2016

Boardgames


 De leerlingen van havo 3 hebben tijdens de lessen Engels bij meneer Berens de afgelopen weken gewerkt aan The Boardgame. Iedere groep kreeg dezelfde standaard layout voor een bordspel.
In kleine groepjes hebben ze zelf een spel verzonnen. Vormgeving, spelregels en opdrachten moesten allemaal bedacht, uitgewerkt en gemaakt worden. De veelal prachtige en bovendien ook educatieve spellen zijn vakkundig beoordeeld door Roman, eigenaar van De Spellenspecialist op de Schouwburgring.

(Klik op de foto's om ze te vergroten.)