maandag 4 december 2017

De show van l.o.

Marte van de Wouw heeft samen met H2D een show voorbereid bestaande uit oefeningen op de mat, acrogym en dans.Tevoren samen alles bedacht, daarna fanatiek geoefend en tenslotte is daar de uitvoering. Prachtig!

vrijdag 1 december 2017

Gewoon, Bildung in de klas

In het vaktijdschrift Van 12 tot 18 staat in de serie Bildung  per maand steeds een boeiende uitspraak over onderwijs centraal. De uitspraak is afkomstig uit de Bildungkalender en wordt toegelicht door de schrijver van weer een andere uitspraak.

In december is het de beurt aan Cobine Ramaekers, leerlingcoördinator 1 en 2 havo en lerares geschiedenis. Ze heeft gekozen voor de bijdrage van Jantiena Bakker, directeur op basisschool de Klinkers in Tilburg


De bijdrage van Jantiena Bakker

‘David Bowie is making himself up’
Bron: tentoonstelling ‘Bowie is’, Groninger museum , 11 december 2015 t/m 10 april 2016Bowie was voor mij een inspirerende kunstenaar. Hij creëerde continue het personage dat hij wilde zijn door het heruitvinden van identiteitsbeelden. Een prachtig voorbeeld hoe creativiteit zorgt voor persoonsvorming.
Creativiteit als onderdeel van de 21e eeuwse vaardigheden draagt niet alleen bij aan ideeën buiten jezelf maar ook aan ideeën over jezelf.  Chang geeft in  haar TED-talk ‘How to make hard choices’  aan dat het creëren van gewenste beelden over jezelf en daar keuzes op baseren, zorgt voor het auteur worden van je eigen leven. In het onderwijs kan het accent verschuiven van aansluiten bij al aanwezige competenties en talenten naar beeldvorming van wie een leerling wil zijn.

Bij ontwikkeling van de benodigde creativiteit wordt door de leerling risico’s genomen waardoor de ideale leeromgeving veilig is: met minder tijdsdruk, weinig sociale vergelijking en waar beoordeling niet centraal staat.  Autonomie is het toverwoord. De leraar heeft in die leeromgeving inzicht in hoe de creativiteit van elke leerling gestimuleerd kan worden en is zelf een creatief rolmodel. De directeur stimuleert dat. Dus voor alle betrokkenen geldt:
‘Turn and face the strange.
Ch-ch-changes. Just gonna have to be a different man.’ (Changes, Bowie, 1971)Cobine Ramaekers over de bijdrage van Jantiena Bakker

‘Creativiteit zorgt voor persoonsvorming’, zo schrijft Jantiena Bakker.

Op school leren jongeren met en van hun medeleerlingen en leraren. Samenwerken, plannen, conflicten oplossen en vragen beantwoorden zorgen dat leerlingen al doende empathie, autonomie en motivatie ontwikkelen (Joep Dohmen, VTTA, september 2017). De klas vormt de veilige, kleine gemeenschap waarin je fouten mag maken. Moét maken zelfs, om te kunnen groeien.

Empathie en wederzijdse betrokkenheid stimuleer je door bijvoorbeeld gastdocenten uit te nodigen en te laten vertellen over hun jeugd, hun leven. De leerling zoekt symbolen die de hoogtepunten en dieptepunten uit deze levens voorstellen door iets te maken, een object, iets tastbaars.
De leerling leert zich te verplaatsen in anderen door brieven te schijven naar studenten van weleer die onmogelijke keuzes moesten maken tijdens WOII. Kiezen voor jezelf en je familie in gevaar brengen? Wat is in jouw leven belangrijk, wat denk je dat jij zou doen en waarom?

Stelling nemen lijkt eenvoudig, maar kan alleen wanneer je anderen om je heen hebt om je aan te spiegelen. Kinderen leren zo autonoom denken en een eigen kijk op het leven en op zichzelf te krijgen. Een leerling luistert naar anderen, probeert zich in hen te verplaatsen en vervolgens vraagt hij zich af welke plek hij in het geheel inneemt.

Maakeducatie is een vorm van leren die de creativiteit van kinderen stimuleert. Door verwondering, onderzoek, experimenteren en fantaseren leert de leerling zichzelf en zijn omgeving kennen. Samen eenmaal bezig komt het leren haast vanzelf
Een nieuw product bedenken, hulp vragen, omgaan met tegenslag: de leerling weet wat hij wil en waar hij voor gaat, is gemotiveerd en gaat net zo lang door tot het goed is. Hij is eigenaar van zijn eigen leerproces.
Dit ontwerpend leren doet een beroep op empathie, autonomie en motivatie en vormt een brug tussen wat je al wist en wat je  gaat ontdekken. Het helpt je je als persoon te vormen.
‘Turn and face the strange’. ( Changes, David Bowie 1971)De bijdrage van Cobine Ramaekers zelf

‘Eens in het leven moet een mens zijn houding bepalen.
Als hij dat niet doet, zal er niets van hem terecht komen.’
Pramoedya Ananta Toer (1925- 2006)
Indonesisch schrijver en activist

Bron:  P.A. Toer (2008). Aarde der mensen. Uitgeverij De Geus, Breda.

‘Ontwerp een nieuw WOII monument, bepaal welke gebeurtenis je wilt herdenken en vertel me waarom juist deze  gebeurtenis herdacht moet worden.’ Met deze opdracht laat ik leerlingen uit 3 havo ervaren wat het belang van herdenken is. Mijn rol bestaat uit vertellen en uitleggen, maar vooral uit vragen stellen: wat vind jij en waarom vind je dat? Wie heeft je tot deze beslissing gebracht? Wat geeft je het gevoel dat dit belangrijk is en herdacht moet worden?
Leerlingen doen  onderzoek naar bestaande monumenten om de drijfveren van bedenkers en makers te achterhalen. Leerlingen ontwerpen zo vanuit hun emotie een monument in plaats van op basis van droge, soms zakelijke lesstof.
Ze luisteren naar verhalen van gastsprekers die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt, van  joods kind in de Hollandse Schouwburg tot het  buitenkampkind op Java: schakels tussen heden en verleden. Leerlingen leren zo mensen uit andere tijden en culturen te begrijpen en worden zich bewust van hun eigen standplaatsgebondenheid. Ideeën worden bijgesteld, ontwerpen kritisch doorgesproken en standpunten verdedigd.
In alle vrijheid leren deze leerlingen hun mening te uiten, deze te beargumenteren en tegen het licht van de geschiedenis te houden. Ze zijn bezig hun houding te bepalen: zij leren.

woensdag 29 november 2017

Ouder(s), verzorger(s) van leerlingen havo 1 en 2 , hebben aangegeven graag een kijkje te willen nemen als de school in bedrijf is. Zo krijgen ze een indruk van de dagelijkse gang van zaken. Leerlingen en personeel zijn inmiddels aardig gewend aan bezoekers, dus de sfeer in bovenstaande week was niet veel anders dan anders. Het verschil met andere bezoekers is dat u als ouder(s), verzorger(s) misschien de klas van uw kind in actie heeft gezien en daarom wat langer bent blijven kijken.

Wissellessen in H1A: ‘Iemand m’n moeder gezien?’

Op 31 oktober volgden verschillende ouders in plaats van hun kinderen de lessen. Met een max. van 5 ouders per les konden de ouders actief deelnemen aan de les.
De voorbereiding zoals huiswerk maken en tas inpakken zorgde voor leerlingen en hun ouders al voor de nodige voorpret. Spannend was het voor ouders die als gloednieuwe leerling in de groep terechtkwamen soms ook. Eigenlijk precies zoals hun kinderen dat de weken ervoor ook hadden ervaren.
En nu maar hopen dat ‘ons pap’ zijn proefwerk goed heeft gemaakt.

Havo 2.0

Of is het intussen 3.0?
Wat we zeker weten is dat de havoklassen 1 en 2 een vliegende start hebben gemaakt. Maar liefst 6 gloednieuwe klassen op de havolocatie, best een beetje spannend. Niet alleen voor de kinderen, maar ook voor ouders en leraren. Want hoe zal het gaan met zoveel nieuwelingen, hoe voegen de kinderen zich naar het havoconcept, hoe worden ze ontvangen door de zittende leerlingen?

De eerste weken

De eerste weken zijn inmiddels voorbij en die zijn we uitstekend doorgekomen: leerlingen zeggen zich thuis te voelen, laten steeds meer van zichzelf zien, leraren merken dat kinderen steeds gemakkelijker hulp vragen en kinderen stralen zelfvertrouwen uit.
We horen van mentoren dat zij hun klassen als heel prettig ervaren. Dat heeft zeker met hun inspanningen te maken om van de klas een echte groep te maken. Dat gebeurt niet alleen dmv de welbekende kennismakingsspelletjes, maar bijvoorbeeld ook door samen met de klas de actualiteiten te bespreken. Zo leren leerlingen elkaar kennen en de mentor hoort wat de leerlingen zoal bezighoudt.
In klas 1 zijn er zelfs 2 mentoruren per week ingeroosterd zodat er voldoende tijd is om een groep te worden, maar ook om te leren hoe je nou je agenda het beste gebruikt. Leerlingen hebben tijdens de mentorlessen ook kennis gemaakt met de POPs, de Persoonlijke Ontwikkel Presentaties. Dat doen we tweemaal per jaar, één keer voor de kerstvakantie en één keer vlak voor de zomervakantie. Ze vertellen aan klasgenoten, jaargenoten en aan het eind van het schooljaar ook aan ouders en leerlingen uit andere jaren hoe ze zich op school en in hun persoonlijk leven hebben ontwikkeld.
We hebben de Omgekeerde Oudergesprekken gehad, waarbij vooral de ouders en de kinderen aan het woord zijn geweest. Fijne, open gesprekken waren dat.

Ons team

In ons Team Havo 1 en 2 wordt hard gewerkt aan het lesprogramma en aanverwante activiteiten. Een enthousiast team dat zich dit jaar vast mag bijten in havo 1 en 2, bestaande uit mentoren en vakdocenten van deze klassen.
Sommige zaken verdienen nog wat extra aandacht. In H1A gebruiken we Appreci8, een leerlingvolgsysteem dat naast het havocijfer ruimte biedt om de ontwikkeling van leerlingen te laten zien op het gebied van bijvoorbeeld 21e eeuwse vaardigheden. In klas 2 havo blijven we dit jaar naast Appreci8 ook magister gebruiken. De verlengde schooldag werkt voor klas 1 en 2 , maar nog lang niet zoals we dat graag zouden willen. Het is voor leerlingen nog niet zo duidelijk dat ze er echt iets kunnen halen. Wat ook een rol speelt is dat de buitenschoolse activiteiten soms al rond 16.00 aanvangen, waardoor de verlengde schooldag soms haastwerk lijkt.

Social media

H1A heeft de eerste van twee lessen Social Media achter de rug. Maaike Meijs is daarvoor ingevlogen en geeft deze korte cursus aan allee eerste klassen. Bovendien krijgen de tweede klassen een dit jaar een opfrisles. Kinderen bewust maken van hun social mediagebruik en de consequenties vinden we in deze tijd van groot belang.

Verkeer

Op de fiets naar school is best spannend, daarom doen we met H1A mee met Totally Traffic ( www.totallytraffic.nl) Dat is een online verkeersprogramma dat we gebruiken om leerlingen bewuster te maken van wat er in het verkeer zoal speelt. Het eerste thema dat we behandelen is Rijden in Groepen, wel passend bij onze kinderen die vaak nog in groepen van en naar school fietsen.

Lesbezoeken

In week 44 hebben we het havogebouw opengesteld voor ouder(s), verzorger(s) die niet alleen willen zien waar hun kind les heeft, maar ook hoe. We vinden we het heel prettig om te horen hoe u de school ervaart. Complimenten zijn leuk, maar we staan zeker open voor andere feedback. Tenslotte zijn Jan Beesems en Cobine Ramakers de week voor en na de herfstvakantie zoals beloofd de klassen in gegaan om te kletsen over hoe de leerlingen de eerste weken hebben ervaren. Wat ze leuk vonden en wat lastig was. Dit waren erg informele en gezellige gesprekken zijn.

Omgekeerde Oudergesprekken, experts aan het woord.


Wie kunnen je beter vertellen wat nodig is om optimaal te functioneren op school en lekker in je vel te zitten dan de leerling zelf en zijn/ haar ouder(s), verzorger(s)? Twee weken na de algemene ouderavonden vonden voor klas 1 en 2 havo de Omgekeerde Oudergesprekken plaats. Ouder(s), verzorger(s) en leerlingen, allemaal experts, kregen de gelegenheid om in gesprek te gaan met de mentor. Ze vertelden over bijvoorbeeld verwachtingen, thuissituatie en de eerste ervaringen in de nieuwe klas.
Omgekeerd, omdat niet de mentor het gesprek leidt, maar de ouders samen met het kind. Bij de uitnodiging kregen ouder(s), verzorger(s) het verzoek om het gesprek met hun kind voor te bereiden aan de hand van verschillende vragen zoals 'omschrijf uw kind in 4 kernwoorden' en 'wat doet uw kind thuis zelfstandig en waar helpt u bij?' Zo wordt door ouder(s), verzorger(s), leerlingen en mentor in een vroeg stadium in de relatie geïnvesteerd en dat bevordert wederzijdse betrokkenheid en samenwerking.
De sfeer is vrolijk, voor kinderen in het begin soms een beetje spannend, maar bij het afscheid overheerst het gevoel van 'we gaan er samen voor! Transparantie, Vertrouwen en Samen: de bouwstenen van de school die we graag willen zijn.

dinsdag 31 oktober 2017

Deze week:

Ouder(s), verzorger(s) van leerlingen die nieuw in het havogebouw zijn, hebben aangegeven graag een kijkje te willen nemen als de school in bedrijf is. Zo krijgen ze een indruk van de dagelijkse gang van zaken. Leerlingen en personeel zijn inmiddels aardig gewend aan bezoekers, dus we verwachten dat de sfeer in bovenstaande week niet veel anders dan anders zal zijn. Het verschil met andere bezoekers is dat u als ouder(s), verzorger(s) misschien de klas van uw kind graag in actie wilt zien en daarom wat langer blijft kijken.
In het kader van 'School doe je Samen' bent u van harte welkom in week 44 om een bezoek aan ons havogebouw te brengen. De school is voor u, net als voor de leerlingen, toegankelijk van 8.30 tot 17.00. U hoeft zich niet tevoren aan te melden, u meldt zich bij de balie in de aula van het havogebouw en daar geeft u aan wat u graag wilt: bijvoorbeeld een rondleiding, een uurtje rondlopen, een les volgen met de klas van uw kind of juist met een andere klas. De receptioniste helpt u dan verder. We hopen u in week 44, tussen 30 oktober en 3 november te mogen begroeten.

maandag 23 oktober 2017

Wifi op je mobiel, deel 2

Ge het 'm erbij, mar ge het 'r nie veul aon.
Zoiets zou ik natuurlijk nooit over Ronald, de school-ict'er, zeggen. Maar communicatie blijft een dingetje.
Kom je op school, WAAR JE NATUURLIJK MOET KUNNEN APPEN, is de wifi-configuratie ineens helemaal veranderd. En daar lees je dan weer niks over.

Maar goed, de nieuwe weg:
Je netwerk wordt IE-ODL en je logt in met je leerlingnummer en je wachtwoord. Werkt dit niet, dan moet je in het hoofdgebouw in de IC-theek je wachtwoord gaan aanpassen.

Succes maar weer.

zondag 10 september 2017

Ook dit jaar is weer een leraar van onze havo uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan de Bildungskalender van ISVW, onder redactie van Henk Sissing (schrijver van onder andere 3000 jaar denkers over onderwijs).
Op deze kalender kiezen (vooral) leraren een citaat uit een boek dat hen geïnspireerd heeft om de leraar te worden zijn die ze geworden zijn. Dit citaat komt op de datumkant en op de achterzijde daarvan schrijf je maximaal 200 bijpassende woorden.
Was vorig jaar Cobine Ramaekers (lerares geschiedenis en coördinator klas 1 en 2) aan de beurt, dit jaar mag Michel Pijpers (onderwijsontwikkelaar en leraar Nederlands) tussen Ben Feringa (Nobelprijswinnaar), Mark Rutte (oud-bewindspersoon OCW) en Willem-Alexander (koning) (even wat names droppen;-) staan.

Voor de complete teksten:

vrijdag 1 september 2017

Wifi op je mobiel

Je Chromebook maakt automatisch contact met het C2-ODL-netwerk.
Om dat netwerk niet te zwaar te belasten hebben we voor je mobiel een ander netwerk. Android-toestellen gaan via PORTAAL en iPhones kiezen I-ODL.
Als inlognaam gebruik je je leerlingnummer (staat voor het @ in je mailadres) en je wachtwoord is hetzelfde als dat van je schoolaccount op je Chromebook.
Je moet dan nog even aangeven dat je dit netwerk vertrouwt en "hoppa...werkt" (in dit laatste citaat herkennen we onze ict'er Ronald, die jullie allemaal een goede verbinding wenst).

woensdag 23 augustus 2017

Schoolspullen: Wat heb je nodig op de Odulphushavo?

De verplichte standaarduitrusting van een scholier in ons havogebouw is


 1. Chromebook
  Deze laptop moet 's morgens volledig opgeladen zijn, zodat je er een hele dag mee kunt werken. Je kunt je Chromebook in je kluisje laten en 's nachts laten opladen.
  Is je Chromebook kapot, zorg dan direct voor vervanging. Heb je ooit (nu niet meer mogelijk) via My Digital Schoolbook) de verzekering afgesloten, dan kan dit via school. Je moet een werkend apparaat bij je hebben!
  Je kunt ook op je Chromebook je agenda bekijken en zelf bijhouden in Magister.
  LEES HIER MEER OVER HET GEBRUIK VAN JE CHROMEBOOK
 2. Je wachtwoorden
  Zorg ervoor dat je je wachtwoorden veilig beheert en dat je toegang hebt tot alle applicaties die je wilt/moet gebruiken.
 3. Oortjes/koptelefoon
  Splitter voor mini-jack
    (evt splitter)

  Regelmatig zul je filmpjes moeten bekijken. Vroeger moest dat klassikaal, maar omdat nu binnen een klas soms mensen met verschillende taken bezig kunnen zijn, moet je ook de gelegenheid hebben om dat individueel te doen. Met een splitter voor mini-jack (zie afbeelding) kun je gemakkelijk in duo's kijken.
 4. Oordopjes
  Even geconcentreerd in je eentje werken? Maak het jezelf gemakkelijk en neem oordopjes mee als je moeite hebt om in het normale klassenwerkgeluid te werken.
 5. Werkschrift
  Sommige vakken werken met een eigen schrift (wiskunde bijvoorbeeld). Omdat je bij de meeste vakken ook op je laptop werkt, schrijf je niet zoveel in een schrift. Maar dat doe je wel. 
  Kies een stevig schrift als Werkschrift
   Daarom heb je altijd je Werkschrift bij je: in dit stevige schrift werk je voor alle vakken die geen eigen schrift hebben. Je werkt gewoon van links naar rechts, zodat je dingen op datum terug kunt zoeken. Noteer steeds vak en datum.
  Zo kun je bijvoorbeeld bij Nederlands snel even een zinnetje ontleden of brainstormen voor een schrijfopdracht, bij Frans kun je oefenen om woordjes te schrijven, je kunt tekeningen maken.
  Is een schrift vol, bewaar het en nummer je schriften.
  Leerlingen die met pen en papier aantekeningen maken, leren meer van een les dan leerlingen die dat op een laptop doen. Je kunt deze aantekeningen dan later verwerken in je chromebook. Weer een extra leermoment.
 6. Je schoolpas
  De kluisjes werken met een chip in je schoolpas. Deze krijg je ze snel mogelijk nadat je foto verwerkt is. Omdat je altijd wel in je kluisje moet zijn, is de pas onmisbaar. 
 7. Schrijfwaren en zo
  We werken met de computer, maar we vragen je ook vaak om 'je klep dicht' te doen. Dan zijn pen en papier onmisbaar. Daarbij komt: je wilt handschrift natuurlijk leesbaar blijven gebruiken. Verschillende kleuren en om te schrijven en te markeren maken het feestelijk en overzichtelijk. Bij wis- en natuurkunde bijvoorbeeld is ook een potlood onmisbaar om je tekeningen secuur te maken.
  Denk ook aan een liniaal, een geodriehoek en eventueel een rekenmachine, hoewel je voor dat laatste natuurlijk ook een app op je Chromebook kunt installeren.
 8. Je boeken en schriften per vak
  Vaak kun je die in je kluisje bewaren. Zorg ervoor dat je je spullen bij het begin van de les al bij je hebt, het is niet de bedoeling dat je die dan nog moet gaan halen. Denk dus in de pauze na welke vakken je tot de volgende pauze hebt.
De volgende zaken zijn handig, niet verplicht:
 1. USB-stick
  Soms moet je printen. Dat kan (als we er verstandig mee om blijven gaan) gratis. Daartoe moet je je bestand als pdf op een USB-stick zetten. Er zijn ook leen-usb's.
 2. Papieren agenda
  Lekker als je dat lekker vindt, maar de Magisteragenda op je chromebook werkt ook prima.